FORMENTERART

FormenteraRT és una organització cultural sense ànim de lucre, constituïda per: Silvio Bandinelli, Monica Timperi Porcacchia, Viviana CarletCarlo Migotto amb l’objectiu de valoritzar i donar a conèixer Formentera, oferint visions inèdites a través d’una sèrie d’intervencions culturals i artístiques que creen dimensions diferents.

LA IDEA

Crear una sèrie d’iniciatives culturals coordinades pensant en Formentera no només com el lloc que acull les manifestacions sinó com un subjecte actiu capaç d’actuar com a catalitzador per acollir, recollir i destacar realitats independents en àmbits diferents. Cada intervenció trobarà la seva raó de ser en les múltiples relacions que es crearan amb el territori.

Associació FormenteraRT
C/ Avda. Mediterrània, 65, baixos, 11
Formentera | Espanya

email: monica@formenterafilm.com